Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Małogoszcz otrzymała środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

Na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz program będzie realizowany w formie:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej formie pobytu dziennego

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej w  wymiarze:

240 godzin dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM i kserokopię aktualnego orzeczenia

Osoby zgłaszające się do udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ilość miejsc w Programie jest ograniczona – w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zaplanowana, o zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia dokonany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 41 3855386