Jesteś tutaj:

Autor: Admin

Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych

Małogoszcz, dnia 01-12-2020r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 • świadczenie usług schronienia dla 10 osób bezdomnych (5 kobiet i 5 mężczyzn) w postaci:
  1. schroniska dla bezdomnych,
  2. noclegowni,
 • osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690.)],
 • potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
  1. imię i nazwisko  świadczeniobiorcy,
  2. rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcia świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 • Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usług schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2021 r.

 

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

Więcej „Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych”

Bezpłatne kursy!!! Oferta LOWE w Jędrzejowie

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji to innowacyjny model mający na celu wykorzystanie potencjału szkoły jako miejsca rozwoju i integracji osób dorosłych. W ramach LOWE będą organizowane działania edukacyjne dla społeczności lokalnej.

W ramach LOWE organizujemy szereg zajęć edukacyjnych.

W LOWE znajdziesz serię ciekawych kursów oraz szkoleń dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego

 

Są to między innymi :

LOWE. Angielski – okno na świat;

Moje Hobby-mój pomysł na biznes;

I Ty możesz zostać przedsiębiorcą, czyli, jak założyć własną firmę;

Droga do sukcesu zawodowego i osobistego;

Komputerowe ABC;

Życie Twoim teatrem;

Żyję długo, bo aktywnie i zdrowo;

Kurs barmański.

Jak zapisać się na zajęcia?

Aby zapisać się na zajęcia prowadzone w LOWE w Jędrzejowie, należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, które znajdziesz poniżej:

 

https://docs.google.com/document/d/1qlEF5_Z1PYuqy2I-lTqOyiipjYM25SZ7/edit

 

https://docs.google.com/document/d/1liQBejaMazneDUPZoX9MoijH2yPTcrGl/edit

 

Dokumenty te należy dostarczyć do szkoły osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres szkoły. W późniejszym czasie zostaną Państwo poinformowani o kanale komunikacyjnym spotkania.

WSZYSTKO ZA DARMO. WYSTARCZY KONTAKT Z NAMI. DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE.

Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z Nami

E-mail: lowe@jedrzejow.edu.pl

Telefon: 729967989

Zespół Szkół nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów

Kontakt do pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Kontakt do pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Kierownik
Joanna Ziętal 413860140
Główny księgowy
Agnieszka Karwat 690307864
Pracownicy socjalni Rejon Telefon
Anita Blicharska Żarczyce Duże

Żarczyce Małe

Leśnica

Sabianów

Małogoszcz ul. Jarków

Małogoszcz ul. 11listopada

571 412 478
Renata Górnicka Mieronice

Rembieszyce

Lasochów

Wiśnicz

Kopaniny

Wrzosówka

Stacja Kolejowa

Zakrucze

571 368 565
Justyna Karkocha Złotniki

Lipnica

Wygnanów

Małogoszcz ul. Włoszczowska

Małogoszcz ul. Kościelna

Góry Lasochowskie

690 647 948
Mirosława Lal Bocheniec

Nowa Wieś

Mniszek

Małogoszcz ul. Jędrzejowska

Małogoszcz ul. Grochowska

Małogoszcz ul. Konarskiego

Małogoszcz ul. Chęcińska

507 176 351
Małgorzata Jasińska Wola Tesserowa

Małogoszcz ul. Jaszowskiego

Małogoszcz ul. Warszawska

Małogoszcz ul. 3-go Maja

Małogoszcz ul. Wspólna

Małogoszcz ul. Wesoła

 

573 254 852

Barbara Kwiatkowska Małogoszcz ul. Słoneczna

Osiedle

690 205 938
Ewa Krzeszowska Kozłów

Ludwinów

Henryków

Karsznice

Małogoszcz ul. Langiewicza

Małogoszcz ul. Pustowójtówny

Małogoszcz ul. J. Piłsudskiego

Małogoszcz pl. Kościuszki

690 467 665
Asystenci Rodziny
Justyna Dziura 690 591 128
Regina Sobolewska 501 801 813

 

Dyżur psychologa


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje,
że
BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA zorganizowane
w siedzibie PCPR przy ul. Okrzei 49B w ramach działania
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 

w dniu 19 LISTOPADA 2020 r.  

w godz. 8:00 – 10:00

będą możliwe TYLKO W KONTAKCIE TELEFONICZNYM

POD NUMEREM TELEFONU

692 451 057

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami psychologa w innym terminie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu PCPR: 41 3863600 albo mailowo: pcprjedrzejow@wp.pl, pcpr@jedrzejow w godz. urzędowania tj. pon. 7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30

 

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

                                                                                                 mgr Tomasz Kowalski

Załączniki

Ogłoszenie- pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, iż od dnia 12.11.2020r. do 12.12.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.

Pomoc przeznaczona jest dla osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie \rodzinie odpowiedniego wyżywienia. Po wsparcie mogą sięgnąć osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, czyli takie, które dotknęło ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jest to odpowiednio:

1.402,00 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1.056,00 netto zł  w przypadku jednej osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Pomoc będzie udzielana w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobą najbardziej potrzebujących bezpłatnie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A 28-366 Małogoszcz pod numerem telefonu: 41 385 53 86, 41 3860 145

#Wspieraj Seniora

 

Ogłoszony program koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki niemu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy i ośrodki pomocy społecznej będą przebiegały sprawniej. Osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie ze strony wolontariuszy, organizacji pozarządowych, harcerzy oraz ochotniczych straży pożarnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Specjalna infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70. roku życia. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły. Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.  #WspierajSeniora i weź udział w akcji.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą pomóc seniorom, ale nie wiedzą jak, uruchomiliśmy także stronę www.wspierajseniora.pl. To właśnie tutaj mogą zgłaszać się osoby, które chcą dołączyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do klientów ośrodka

2020-11-16 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-11-06 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do klientów ośrodka.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w związku z realizacją projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

ogłasza nabór na stanowiska

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                 w Złotnikach – w wymiarze 3/4 etatu, umowa o pracę

Miejsce wykonania pracy:

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                  w Złotnikach –   Złotniki 66A, 28-366 Małogoszcz

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny 4 miesiące w wymiarze 3/4 etatu. Po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenie umowy o pracę na kolejny okres.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca”

Do góry