Aktualności

„Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji”

Od 1 września 2018 r. rusza projekt „Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji” w ramach którego 100 osób niesamodzielnych zostanie objętych teleopiekę czyli 24 h monitoringiem Twojego stanu zdrowia w formie opaski, która może uratować Ci życie.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro-Partner, która nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Senior”, Urzędem Miasta i Gminy w Małogoszczu, oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Więcej „„Niezależni dzięki teleopiece i telerehabilitacji””

Programy aktywizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje o uruchomieniu Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej oraz Programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Programy realizowane są z dodatkowych Środków Funduszu Pomocy na finansowanie w 2018 roku prograrn6w na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 

Załączniki

Do góry