Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

Deklaracja trwałości projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Małogoszcz/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu z dniem 31 marca 2023 r. zakończyła realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). W ramach zapewnienia trwałości projektu Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Małogoszcz/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ogłasza gotowość, przez okres 18 miesięcy, do świadczenia następujących usług tożsamych z zakresem projektu:

  • w Świetlicy Środowiskowej w Małogoszczu  przy ul. Jaszowskiego 3B, 28-366 Małogoszcz oraz w Świetlicy Środowiskowej w Leśnicy,  Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz 

Zapewnienie  43 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu dla:

- dzieci i młodzież zamieszkałych wyłącznie teren Gminy Małogoszcz w wieku 6-15 lat, wychowujących się w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy w wieku 6-15lat, wychowujących się w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

następujących zajęć:

  • ogólnoświetlicowych – mających na celu pomaganie w odrabianiu lekcji
    i organizowanie dzieciom czasu wolnego na świetlicach

oraz - w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania - następujących zajęć dodatkowych:

  • artystycznych
  • robotyki
  • języka angielskiego
  • matematyki

Oraz ich 10 Rodziców / Opiekunów prawnych w postaci  wsparcia w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wsparcia psychologa, prawnika, pracownika socjalnego.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału ww. działaniach proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do wyboru w siedzibie Gminy Małogoszcz/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Uczestnictwo w zajęciach na świetlicy  jest BEZPŁATNY

 

INFORMACJE:

Informacje można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie Gminy Małogoszcz/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
  • pocztą elektroniczną: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszcz