Programy aktywizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje o uruchomieniu Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej oraz Programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Programy realizowane są z dodatkowych Środków Funduszu Pomocy na finansowanie w 2018 roku prograrn6w na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.