Rusza kolejny projekt !

Ulotka Centrum Wsparcie i Aktywizacji - Bez BarierProjekt jest kierowany dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat i więcej, które zamieszkują na terenach wiejskich Gminy Małogoszcz, szczególnie do tych osób, które mieszkają same i potrzebują opieki.

Projekt „Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Rekrutacja trwa. Wypełnij już dziś formularz rekrutacyjny i przystąp do udziału w projekcie.
W ramach projektu masz szanse być uczestnikiem „Centrum Wsparcia i aktywizacji” Bez Barier, które w swojej ofercie ma m. in.
– prowadzenie różnych form aktywności ruchowej – gimnastykę, spacery, taniec, w tym również rehabilitację.
– posiłek regeneracyjny
– wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, ortopedyczne
– porady prawne
-CWiA zapewni Ci też rozwój pasji poprzez udział w zajęciach z rysunku, rękodzielnictwa a także udział w kółku kulinarnym.
– wyjazdy do kina, teatru
– również objęcie uczestników projektu CWiA opieką telemedyczną – wyposażenie podopiecznych w opaski telemedyczne – zwiększające poczucie bezpieczeństwa poza pobytem uczestnika w placówce CWiA

Więcej informacji w formularzach informacyjnych oraz Regulaminie poniżej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro-Partner, która nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Senior”, Urzędem Miasta i Gminy w Małogoszczu, oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Zapraszamy!!!!