Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027

Zapraszamy do zapoznania się z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 5 kwietnia 2019r.

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, za pośrednictwem e-maila na adres: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl i/lub justynagraczkowska@graczkowskidotacje.pl; lub pocztą: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu adres: Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz (liczy się data wpływu)

Niniejsze zaproszenie stanowi etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027”.
Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 20.03.2019-05.04.2019r.

Załączniki