Zapytanie ofertowe pn. Utworzenie placówki Klub SENIOR+ w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015 -2020, Edycja 2020

Zapytanie ofertowe pn. Utworzenie placówki Klub SENIOR+ w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015 -2020, Edycja 2020

Szczegóły w załącznikach