Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w związku z realizacją projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

ogłasza nabór na stanowiska

  • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                 w Złotnikach – w wymiarze 3/4 etatu, umowa o pracę

Miejsce wykonania pracy:

  • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                  w Złotnikach –   Złotniki 66A, 28-366 Małogoszcz

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny 4 miesiące w wymiarze 3/4 etatu. Po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenie umowy o pracę na kolejny okres.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca”

Ogłoszenie o naborze kandydatów

OGŁOSZENIE 

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych w ramach działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Więcej „Ogłoszenie o naborze kandydatów”

Ogłoszenie o konkursie na zrealizowanie imprez kulturalnych

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020
Kierownika Miejsko –  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małogoszczu
z dnia 09.09.2020

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁOGOSZCZU

ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego
w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i rodzin w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego.

II. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych
i zorganizowanie wsparcia integracyjnego dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach.

Więcej „Ogłoszenie o konkursie na zrealizowanie imprez kulturalnych”

O projekcie Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach

Fundacja Restart wraz z Gminą Małogoszcz/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) dla 20 dzieci (11 dziewcząt, 9 chłopców, w tym 1 dziewczynka z niepełnosprawnością) oraz 18 rodziców w tym 9 kobiet. z gminy Małogoszcz w okresie do 28.02.2022r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

– Adaptacja i doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego

– Placówka Wsparcia Dziennego

– Praca z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

Kwota dofinansowania projektu 359 427,50 zł w tym wkład własny w wysokości 32 400,00 zł

Okres realizacji projektu  od lipca 2020 do lutego 2022

Miejsce realizacji projektu gmina Małogoszcz

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 10.09.2020 do 30.09.2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A oraz stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz www.mgopsmalogoszcz.pl

Do góry