Nowe kryterium dochodowe

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, że od dnia 26.11.2020 roku zmieniło się kryterium dochodowe i wynosi:

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.