Zaproszenie na warsztaty nr 2

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020  podopiecznych Miejsko Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu korzystających z żywności z  Podprogramu 2020, które odbędą się

12.02.2021 o godz. 13.00.

 Działania Towarzyszące będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne.