Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Leśnica

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 106240,00 zł
Całkowity koszt projektu: 132800,00 zł
Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku byłej szkoły podstawowej
w miejscowości Leśnica. Wśród przeprowadzonych prac były prace remontowe
i adaptacyjne (roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i wod – kan w kuchni,). Kolejnym etapem był zakup wyposażenia kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława, telewizor), a także zakup sprzętu do zajęć ruchowych                                           i artystycznych).

Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku. Projekt pozwolił na utworzenie
i udostępnienie infrastruktury wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a spodziewanym rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

 

Stan przygotowań i realizacji przedsięwzięcia:

Zakończono całość prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz zakupiono całość wyposażenia. Ze względu na pandemię i ograniczenia możliwości spotkań seniorów, klub uruchomi zajęcia w 2021.