Jesteś tutaj:

Kategoria: Klub Senior+

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Leśnica

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 106240,00 zł
Całkowity koszt projektu: 132800,00 zł
Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku byłej szkoły podstawowej
w miejscowości Leśnica. Wśród przeprowadzonych prac były prace remontowe
i adaptacyjne (roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i wod – kan w kuchni,). Kolejnym etapem był zakup wyposażenia kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława, telewizor), a także zakup sprzętu do zajęć ruchowych                                           i artystycznych).

Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku. Projekt pozwolił na utworzenie
i udostępnienie infrastruktury wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a spodziewanym rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

 

Stan przygotowań i realizacji przedsięwzięcia:

Zakończono całość prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz zakupiono całość wyposażenia. Ze względu na pandemię i ograniczenia możliwości spotkań seniorów, klub uruchomi zajęcia w 2021.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Opiekun w  Klubie Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi;
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z osobami starszymi;
 • Znajomość specyfiki pracy w placówce dziennego pobytu dla Seniorów
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w

realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy;

 • cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne
 • Odporność na stres

Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Klubu Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora”

Do góry