Jesteś tutaj:

Kategoria: Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Małogoszcz otrzymała środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

Na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz program będzie realizowany w formie:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej formie pobytu dziennego

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej w  wymiarze:

Więcej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”

Opieka Wytchnieniowa

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

realizowany przez MGOPS w Małogoszczu,

finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego

w kwocie  29 376,00 zł

 

 1. Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
 2. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 3. Program jest realizowany w trzech formach:
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 • świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Do góry