Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

Senior+

Artykuły

 • KLUB SENIOR + W LEŚNICY

  Okres realizacji:
  01 stycznia 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.

  Program: Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

  Moduł 2:  Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1.

  Oferent:

  GMINA MAŁOGOSZCZ / MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU

  Instytucja Zarządzająca - Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  / Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

  Cel zadania:

  Celem zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo
  w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty Klubu Senior + na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

  Adresaci zadania:

  Adresatami zadania publicznego polegającego na wsparciu finansowania placówki Klubu Senior+ są mieszkańcy Gminy Małogoszcz w wieku 60+, którzy są jednocześnie nieaktywni zawodowo. To osoby deklarujące chęć uczestnictwa w zajęciach , zorientowani na chęć 
  samorozwoju. Wśród tych osób znajdują się osoby samotne, niepełnosprawne, a także osoby o niskich dochodach.

  Klub Senior  + adresowany jest do osób, które dysponując wolnym czasem chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, aktywnie spędzać czas angażując się w życie społeczności lokalnej.

  Klub Senior + w Leśnicy pracuje przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po 5 godzin dziennie, w godzinach od 9:00-14:00.

  Planowane efekty:

  Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego będzie:

  1. Poprawa samopoczucia Seniorów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych; usprawnienie pracy wszystkich układów i narządów wewnętrznych ; poprawa uwapnienia i wzmocnienie układu poprzez realizację zajęć rehabilitacyjno-ruchowych;
  2.  Wzbudzenie potencjału twórczego, odreagowywanie napięć; poprawa motoryki małej; wzmocnienie kreatywnego myślenia; zbudowanie poczucia przynależności do grupy; inna forma sposobu spędzania czasu wolnego poprzez realizację zajęć z zakresu działalności twórczej;
  3. Usprawnienie pamięci i koncentracji,; nabycie nowej wiedzy z zakresu muzyki; udoskonalenie pamięci wzrokowo- słuchowej oraz spostrzegawczości; poznanie kultury i tradycji lokalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych;
  4. Uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka, integracja ze społeczeństwem w tym integracja międzypokoleniowa; - relaksacja, odprężenie, odreagowanie negatywnych emocji; uwrażliwienie na piękno otaczającego świata (architektura/roślinność) poprzez realizacje zajęć kulturalno-oświatowych i integracyjnych;
  5. Rozwijanie poczucia ciekawości świata, poznanie nowych miejsc, integracja Uczestników poprzez realizację wyjazdów edukacyjnych;
  6. Rozwijanie postaw społecznych pamiętając o najbliższych; doskonalenie wrażliwości i empatii; nawiązywanie dialogu i wzajemnego zrozumienia; kultywowanie tradycjom poprzez organizację spotkań i uroczystości okolicznościowych.

  Budżet projektu:

  Koszty ogółem: 157 555,00

  Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego : 40 800,00

  Wkład własny Gminy Małogoszcz: 116 755,00 zł

  Czytaj Więcej o: KLUB SENIOR + W LEŚNICY